ส่วนกลาง(กรุงเทพฯ)  
รับสมัครนักศึกษาใหม่ทาง Internet ภาค 1 ปีการศึกษา 2557  ตั้งแตวันที่ 12 ก.พ. - 6 ก.ค. 2557 สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีส่วนกลาง และประเภท PRE-DEGREE

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ลงทะเบียนเรียนทาง Internet
นักศึกษาปริญญาตรีส่วนกลาง
ประจำภาค 1 ปีการศึกษา 2557
วันที่ 28 ก.ค. - 13 ส.ค. 2557
งดลงทะเบียนเรียนส่วนกลางทาง SMS
ตั้งแต่ภาค 1 ปีการศึกษา 2555 เป็นต้นไป


สมัครสมาชิก Ram_Sim(ซิมราม)
กรอกประวัติล่วงหน้า
ก่อนสมัครที่มหาวิทยาลัย
รับสมัครคัดเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (โครงการพิเศษ) ส่วนกลาง
สาขาวิทยบริการฯ(ส่วนภูมิภาค)  

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ลงทะเบียนเรียนทาง Internet นักศึกษาปริญญาตรี สาขาวิทยบริการฯ
ประจำ
ภาค 1 ปีการศึกษา 2556
วันที่ 12 มิ.ย. - 5 ส.ค. 2557

(เว้นวันที่ 5 - 8 ก.ค. 2557)

งดลงทะเบียนเรียนส่วนภูมิภาคทาง SMS
ตั้งแต่ภาค 1 ปีการศึกษา 2555 เป็นต้นไป


สมัครสมาชิก Ram_Sim(ซิมราม)
รับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาปริญญาโท สาขาวิทยฯ ประจำภาค 1 ปีการศึกษา 2555
วันที่ 9 ม.ค. - 31 มี.ค. 2555

สาขาวิทยบริการฯต่างประเทศ  
       พัฒนาระบบโดย :):) สถาบันคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง :) :)   Last Update:))  May 2010 -:--:--:-